Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

Zaštita temeljnih jama

Zaštita temeljnih jama mora se vršiti već kod dubina većih od 1,5 m, posebno ako je zemljište nekoherentno i nehomogeno i ukoliko se temeljna jama graniči sa nekim izgrađenim objektom. Tehnologija zaštite podgrađivanjem koristi se kod izgradnje saobraćajnica, mostova, temeljnih stubova.

 

Kompanija ŠUŠA koristi metode:
  • zaštita berlinskom podgradom
  • zaštita larsen talpama
  • zaštita bušenim šipovima i zacevljenim bušenim šipovima