Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

Zaštita temeljnih jama

Zaštita temeljnih jama mora se vršiti već kod dubina većih od 1,5 m, posebno ako je zemljište nekoherentno i nehomogeno i ukoliko se temeljna jama graniči sa nekim izgrađenim objektom. Tehnologija zaštite podgrađivanjem koristi se kod izgradnje saobraćajnica, mostova, temeljnih stubova.

 

Kompanija ŠUŠA koristi metode:
  • zaštita berlinskom podgradom
  • zaštita larsen talpama
  • zaštita bušenim šipovima i zacevljenim bušenim šipovima

 

Zaštita berlinskom podgradom

 

Berliner Verbau (berlinska podgrada)

Koriste se čelični profili različitih dužina koji imaju funkciju nosača. Radni alat putem vibracija utiskuje čelične profile u zemlju na određenim razmacima u zavisnosti od potrebe. Prilikom iskopa zemlje između profila postavljaju se drvene talpe koje obezbeđuju temeljnu jamu od obrušavanja. Ova podgrada poseduje ograničenu mogućnost zaptivanja tečnih materijala.

 
Berlinska podgrada - rad mini masina.jpgRazupiranje Berlinske podgrade.jpgBerlinska podgrada.jpgBerlinska podgrada - osiguranje klizista.jpgBezbedni radovi primenom Berlinske podgrade.jpgBerlinska podgrada - zastita iskopa i susednih objekata.jpgSegment Berlinske podgrade.jpgBerlinksa podgrada 3.jpgBerlinska podgrada - Gasprom Neft.jpgOsiguranje iskopne jame od klizista.jpgIzgled Berlinske podgrade.jpgZastita saobracajnice u rafineriji Pancevo.jpg
 

 

Bušeni šipovi

Buseni_sipovi.JPG

Zacevljeni bušeni šipovi

Zabijanje_cevi_buseni_sipovi.JPGZacevljeni _sipovi.JPG

Zaštita Larssen talpama

Čelične zaptivne pregrade (Larssen profile)

Ova metoda predstavlja najsavremenije rešenje u ovoj oblasti. Sastoji se od većeg broja talpi koje se međusobno utiskuju i povezuju u zemljište. Pobijanje larsen-profila vrši se vibracionom tehnikom. Uzduž svake pregrade postavljene su sa jedne i druge strane simetrične kuke-žlebovi koje se u toku pobijanja u zemlju uzdužno uklapaju i stvaraju spoj sa potpunim zaptivanjem. Zahvaljujući sistemu čitavog niza profila različitih oblika (ravni, savijeni, lučni...) i veličina, mogu se formirati različite konfiguracije oblika otvorenih i zatvorenih površina.

 

Čelične zaptivne pregrade sa larsen-profilima koriste se prilikom izgradnje:

  • saobraćajnica i kanala
  • zaštite temeljnih jama
  • građevinskih objekata  na vodenim tokovima
  • deponija i odlagališta otpada
  • zidova za zaštitu od buke
  • hidrotehničkih objekata
  • izgradnje benzinskih stanica za postavljanje ukupnih rezervoara.

 

Larsen talpe formiraju zaštitu sa potpunim zaptivanjem od prodora tečnih materijala.

05_izgradnja precistaca otpadnih voda.jpg05_kliziste golubac.jpg05_larssen talpe.jpg05_larssen talpe viseci cekic.jpg05_michelin pirot.jpg05_osiguranje dubokog iskopa 1.jpg05_osiguranje dubokog iskopa 2.jpg05_osiguranje iskopne jame michelin.jpg05_precistac otpadnih voda.jpg05_sanacija klizista.jpg05_sanacija klizista 1.jpg05_sanacija klizista 2.jpg05_sanacija klizista 3.jpg05_sanacija klizista cacak 1.jpg05_sanacija klizista cacak 2.jpg05_taloznica.jpg05_taloznica apatinska pivara.jpg016_benzinska stanica dzona kenedija.jpg016_larssen talpe.jpg016_zastita iskopne jame.jpgIskopna jama - Park city Novi Sad.jpgLarsen talpe.jpgLarssen talpe 1.jpgLarssen talpe 4.jpgLarssen talpe 7.jpgPripremni radovi za zabijanje Larssen talpi.jpg