Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

 

Zemljani i hortikulturni radovi

Raščišćavanje, planiranje i nivelacija terena i prostora, kompletno hortikulturno uređenje i oplemenjivanje prostora, oblast je koju kompanija ŠUŠA uspešno pokriva i sprovodi i samostalno i u saradnji sa licenciranim i kvalitetnim izvođačima ove vrste radova.

Buldozeri Komatsu.jpg05_nasipanje i planiranje peska.jpgTarkett - planiranje platoa za izradu zelene povrsine 4.jpgzemljani_radovi_masine.jpgRipovanje terena.jpgUredjenje Petrovaradinske tvrdjave.jpgHoltikultura 1.jpgRasciscavanje terena.jpg016_siroki iskop za rezervoare.jpgzemljani_radovi_masine_2.jpg05_plato za ugalj.jpgPlaniranje i priprema sa sadnju 3.jpg05_planiranje tucanika.jpg05_beocinska cementara.jpg05_izgradnja platoa lafarge.jpgPlaniranje velikih povrsina.jpgPhillip Morris - uredjenje prostora nakon rusenja 3.jpg05_iskop zemlje.jpg05_nabijanje vibrovaljkom.jpgHoltikultura.jpg05_nasipanje platoa.jpgPlaniranje i priprema sa sadnju 2.jpg05_ab plato.jpgZemljani radovi 3.jpg05_planiranje i nabijanje peska.jpgZemljani radovi 1.jpgZemljani radovi 2.jpgPlaniranje i priprema sa sadnju 1.jpg