Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

Izgradnja i sanacija deponija komunalnog otpada

Deponija Stara Pazova 1.jpgDeponija Stara Pazova 2.jpgDeponija Stara Pazova 3.jpgDeponija Stara Pazova 11.jpgFormiranje kasete na deponiji 1.jpgFormiranje kosine na deponiji.jpgFormiranje tela deponije.jpgGeodetsko pracenje izgradnje deponije.jpgIzrada kaseta deponije 1.jpgKompaktor na deponiji.jpgRadovi na deponiji.jpgRasciscavanje deponije.jpgUtovarivac.jpgZatvaranje kasete na deponiji.jpg